معرفی كتاب اوراق كبود و سريال آمازون از زندگی همسر اسكات فيتزجرالد

19 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علي سجادی، روزنامه نگار كتاب جديدش، اوراق كبود: بيست گزارش در باب ايران معاصر را معرفی مي كند، آشنايی با زلدا فيتزجرالد همسر نويسنده مشهور آمريكايی در سريالی از آمازون.