معرفی كازوئو ايشی گورو برنده نوبل ادبيات و معرفی رمانی از نسيم نوزاد كه تجربه اش با مشكل بينايی را تصوير می كند

14 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معرفی برنده نوبل ادبيات ٢٠١٧ ، كساني كه شانس دريافت نوبل ادبيات را داشتند و معرفی كتابی از نسيم نوزاد كه در قالب قصه تجربه خودش را از رويارويی با مشكل بينايی روايت می كند.