معرفی هری پاتر جديد، مشكلات برج آزادی و فروش بی سابقه قانون اساسی آمريكا

15 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هری پاتر و فرزند نفرين شده كتابفروشی ها را تسخير كرد، مهندس حسين امانت طراح برج شهياد از معماری اين بنا و مرمت آن مي گويد و قانون اساسی آمريكا در صدر فهرست پرفروش ترين های آمازون قرار مي گيرد.