معرفی دختر خرداد، مجموعه اشعار بهار الماسی و نگاهی به رمان جدید سلمان رشدی

27 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ديدن ليما در پرو از دريچه نگاه شخصيتهاي داستانهای ماريو وارگاس يوسا كتاب جديد سلمان رشدی، برداشتی نو از هزار و يک شب و گفتگو با بهار الماسی در مورد مجموعه جديد اشعارش، دختر خرداد.