مردی که دون کیشوت را کشت، شکسپیر در ادبیات آمریکا

31 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم مردی که دون کیشوت را کشت شاید پس از چندین سال سرانجام بتواند اکران شود؛ مدیر کتابخانه فولجر از تأثیر شکسپیر بر ادبیات آمریکا می گوید.