مردم علیه مردم؟

30 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا مردم ایران در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی فعلی نقش دارند؟ آیا مردم نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت یا بی‌رحم شده‌اند؟