مردم کابل به قربانيان حمله انتحاری ادای احترام کردند

30 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی حمله انتحاری به یک رستوران لبنانی در کابل، که 21 کشته و شماری زخمی برجای گذاشت، مردم کابل برای ادای احترام به قربانیان این رویداد، همدردی با بازماندگان، و محکوم کردن این حمله تروریستی به محل رستوران رفته و شاخه های گل بر محل انفجار گذاشتند.