مرد خانواده دوست

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جان بلک سی سال تمام در اتاق های بخار مدارس دولتی خدمت می کرد. روزی ۱۶ ساعت کار می کرد بخصوص در زمستان ها چون نمی خواست لوله ها یخ بزند ولی...