مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز

18 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز ، رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا با حضور شماری از سران دولتهای چپگرای دوست چاوزدرکاراکاس برگزار می شود، محمود احمدی نژاد نیز درمراسم امروز حضور دارد . همکارم احمدی باطبی در گزارش خود نگاهی دارد به این مراسم و همچنین انتقادهاتی که در روز های اخیر از سوی حکومتیان به پیام تسلیت آقای احمدی نژاد صورت گرفته است .