مراسم تحليف رؤسای جمهوری آمریکا – بخش يک

17 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراسم سوگند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه هفته دیگر برگزار خواهد شد، مراسمی که انجام آن با توجه به قانون اساسی آمریکا اجباری است. در دهه های اخیر، حضور هر چه بیشتر شهروندان آمریکائی در واشنگتن همراه با برگزاری شب نشینی ها و آتش بازی ها این مراسم را دیدنی تر کرده است. گزارش از پریچهر فرزام خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید.