مراسم تحليف اوباما در دو نوبت برگزار می شود

01 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراسم سوگند باراک اوباما برای دور دوم ریاست جمهوری آمریکا در دو نوبت برگزار خواهد شد، سوگندی که انجام آن با توجه به قانون اساسی آمریکا اجباری است زیرا روز بیستم ژانویه مصادف با روز یکشنبه است و در نتیجه رئیس جمهوری ابتدا در یک مراسم خصوصی در کاخ سفید سوگند خود را در برابر رئیس دیوان عالی آمریکا ایراد خواهد کرد و روز بعد مراسم ادای سوگند عمومی در برابر کنگره آمریکا انجام خواهد گرفت. این آخرین بخش از رشته گزارش های پریچهر فرزام خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید است که برای آشنائی بیشتر ما با چگونگی مراسم سوگند رؤسای جمهوری آمریکا تهیه شده است.