مقررات پیشنهادی سنا برای دادرسی استیضاح پرزیدنت ترامپ تصویب شد؛ شنود ادعانامه اعضای مجلس نمایندگان

03 بهمن 1398