مقام های نظامی نگران شورش مردمی هستند

29 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی مقام های نظامی جمهوری اسلامی نسبت به آغاز شورش مردم ابراز نگرانی کرده اند. آنها می گویند نگران هستند فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی مردم را به خیابان بکشاند. همزمان با این نگرانی مسولان ، سپاه پاسداران رزمایش جدیدی را در ایران برگزار کرده که بخشی از هدف آن برخورد با اعتراض های درون شهری ست. گزارش آرش سیگارچی :