مقابله روسیه با غرب، بحران انرژی در اروپا

15 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقابله روسیه با غرب، بر سر ناآرامی های رو به رشد در شرق اوکراین، می تواند منجر به یک بحران انرژی دیگر در کشورهای اروپایی که وابسته به انرژی روسیه هستند، شود. اروپا حدود یک سوم از گاز خود را از روسیه تامین می کند که حدود نیمی از آن از طریق اوکراین منتقل می شود. اروپایی ها به طور فزاینده ای به دنبال منابع جایگزین انرژی هستند تا وابستگی خود به روسیه را کاهش دهند.