مقابله پلیس با پوشاک مردم

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی ناجا از تذکر پلیس به ۳۶۲۷ واحد صنفی فروشنده مانتو و پوشاک نامتعارف خبر داد و گفت ۸۲۵ واحد پلمب شد. آیا تجربه ۴ دهه گذشته نشان نمی دهد که حکومت در این کارش چندان موفق نبوده و فقط نیروی عظیم انتظامی را به کارهای غیر ضروری مشغول کرده است؟