عمق اختلافات داخلی در عراق

27 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد ابوبکر سخنگوی پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا میگوید: انتخابات ٢٠ آوریل ٢٠١٣ باعث آرام شدن صحنە سیاسی عراق نمیشود. بە گفتە این مقام عراقی مشکلات داخلی عراق بسیار جدی است، با اینحال فکر نمیکند گروههای سیاسی عراق برای حل اختلافات داخلی بە توافق برسند.