اعتراض سینماگران ایران به عدم صدور مجوز برای نمایش برخی فیلم‌ها

02 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقدام بی سابقه مقامات دولتی ایران در عدم صدور مجوز برای نمایش برخی از فیلم های ایرانی، با اعتراض بسیاری از سینماگران مواجهه شده است. نمایش فیلم "حکایت عاشقی" به دلیل اظهارات بهرام رادان در مورد قانون همجنسگرایان در آمریکا، امکان نمایش در شهرهای مختلف را از دست داد.گزارش شپول عباسی