قسمت دوم فیلم سیکاریو همزمان با بحث‌ها درباره مهاجران غیرقانونی در آمریکا

09 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قسمت دوم فیلم سیکاریو در تعطیلات آخر این هفته اکران عمومی شد. سیکاریوی دوم در هفته ای اکران میشود که داغترین خبرها در آمریکا موضوع آوارگان آمریکای مرکزی و جنوبی است که از طریق مرز مکزیک، به طور غیرقانونی، گاهی همراه با بچه، وارد خاک آمریکا می شوند.