درگذشت خالق «باب اسفنجی» سریال مشهور تلویزیونی

08 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خالق باب اسفنجی در پنجاه و هفت سالگی درگذشت، «استفن هیلِنبِرگ» به نوعی بیماری نورون های حرکتی موسوم به ای ال اس مبتلا بود.