گزارش بهنام ناطقی از اکران فیلم «همسفر» با بازی گلن کلوز

22 مرداد 1397