معرفی فیلم کمدی «سوگند» در گزارش بهنام ناطقی

25 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی دارد به فیلم «سوگند» یک کمدی سیاسی – اجتماعی که اکران آن در آمریکا از روز جمعه گذشته شروع شد.