معرفی فیلم «شکارچی شکارکش» در گزارش بهنام ناطقی

07 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گزارش سینمایی، بهنام ناطقی نگاهی دارد به فیلم «شکارچی شکارکش» یا هانتر کیلر، با شرکت «جرارد باتلر» که اکران سراسری آن در آمریکا از جمعه گذشته شروع شد.