ماشین هفته

16 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی شلبی جی تی ۳۵۰ آر روی پیست مسابقه، استقبال از ماشین های برقی کرایه ای، توصیه هایی در مورد آمادگی برای رانندگی های طولانی و بررسی کامل ب ام و سری۷