ماشین هفته

19 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه ماشین هفته: راندن فورد ماستنگ جدید و لکسس کوپه اسپرت آرسی، نگاهی به برنامه پاکسوز کردن کامیون های سنگین وزن بارکش، و توصیه های "پت گاس" درباره ی تعویض پیستون ها در هر جای ماشین...