ماشین هفته

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقابت ده ماشین درجه یک خانوادگی برای تعیین خودروی برتر، توصیه هایی درباره شارژ باطری، نگاهی دوباره به جگوار "ای تایپ" پس از ۵۳ سال و بررسی ماشین الکتریکی کارخانه ی کیا "سول"...