ماشین هفته

23 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به آینده تولید ب ام و آی ۸ ، تعقیب ماشین های کلاسیک با یکی از مجموعه دارهای بزرگ، و آشنایی با لینکلن ام کی سی در این برنامه ی "ماشین هفته"