ماشین هفته

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه این هفته دیداری دوباره می کنیم از برنامه ها و مجریان ماشین هفته در سی و پنج سال گذشته، و مروری می کنیم به تغییرات ماشین ها از نظر ظاهری و تکنیکی در این سی و پنج سال.