ماشین هفته

17 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی شورولت کوروت گرند اسپرت ۲۰۱۷، نگاهی به عصبانیت راننده ها و خشم جاده ای، توصیه هایی در مورد نگهداری و تعویض تسمه های اتومبیل و بررسی مینی کوپر ۲۰۱۷