ماشین هفته ۸۲۹

21 اردیبهشت 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت: 10:30 بعد از ظهر
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.