ماشین هفته

10 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی جیپ کامپس ۲۰۱۷، شرکت در کلاس رانندگی مخصوص رانندگان تست ماشین، توصیه هایی در مورد دسته موتور و بررسی مرسدس بنز سی۳۰۰ کوپه ۲۰۱۷