ماشین هفته

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی مرسدس بنزهای الکتریکی اس۵۵۰یی و سی۳۵۰یی ۲۰۱۷، نگاهی به انواع شارژ الکتریکی در خانه، هنگام کار و موقع تفریح، توصیه هایی برای مراقبت از چیزهای ظریف در ماشین و بررسی فورد اسکیپ به روزشده