ماشین هفته

14 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی شورولت کولورادو زد آر۲ سال ۲۰۱۷، بررسی چهار در چهارهای تفریحی خارج جاده ای، توصیه هایی در مورد سیستم تهویه هوای ماشین و نگاهی به فولکس واگن اطلس ۲۰۱۷.