ماشین هفته

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی مزدا سی اکس۵، افزایش ایمنی رانندگی به کمک دستگاه جدید ردیابی پیامک های تلفنی، توصیه هایی برای مراقبت از ماشین های کم استفاده، و بررسی بنتلی بنتایگا.