ماشین هفته

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی فولکس واگن گلف آل ترَک، راندن کامارو زی-۲۸ کلاسیک، توصیه هایی برای نگهداری از رنگ ماشین و بررسی آلفارومئوی استلویو.