ماشین هفته

19 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی سیستم «رانندگی فعال» در ب. ام. و. اکس ۳ سال ۲۰۱۸، گزارشی درباره یک ماشین قدرتی کلاسیک، نگاهی به ترمزهای جدید و بررسی کامارو "زد ال ۱ – ۱ ال ئی" سال ۲۰۱۸