ماشین هفته

20 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی ولوو اکس سی چهل ۲۰۱۹، توصیه هایی در مورد تعمیرات اساسی بدنه اتومبیل، گشتی در مدرسه ی رانندگی روی یخ پورشه و بررسی ماستنگ جی تی ۲۰۱۸