کاهش میزان عود سرطان پستان در مادران شیرده

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کالیفرنیا، پژوهشگران موسسه کایزر می گویند؛ شیردهی، میزان عود و مرگ و میر سرطان پستان را کاهش می دهد. به گفته پژوهشگران، این نخستین بار است که یک همبستگی قوی و مستقیم بین عود سرطان و تغذیه کودک با شیر مادر، مشخص می شود. گزارش شیده رضایی