حضور جوانان در چهارمین انتخابات پارلمانی بعد از صدام

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در استان نینوا و شهر موصل سیاستمداران جوان باعث شور و نشاط جدیدی شده اند و از رأی دهندگان می خواهند به آنها فرصت خدمت دهند.