يكسال پس از تصرف داعش بر موصل

19 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعد از ظهر امروز يكسال از حمله پيكارجويان گروه موسوم به دولت اسلامي يا داعش به موصل در عراق ميگذرد. به رغم كمكهاي بين المللی دولت عراق نه تنها نتوانسته موصل را بازپس بگيرد، بلكه كنترل بر مناطق بيشتري را از دست داده است. گزارش علی جوانمردی