مصطفی آزمایش: دور جدید فشار بر دراویش گنابادی

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منابع نزدیک به دراویش گنابادی از دور جدید فشار بردراویش در ایران خبر می دهند.به گفته این منابع هفته گذشته یک مرکز مددکاری نزدیک به دراویش در تهران پلمپ شد.دکتر مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از ایران به صدای آمریکا می گوید.افزایش فشار به دراویش با اعتراضات گسترده آنها روبرو خواهد شد .