مصطفی عزیزی به ۸ سال زندان محکوم شد

19 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصطفی عزیزی‌، نویسنده و تهیه‌کننده تلویزیون ایران،به تحمل هشت سال زندان محکوم شد.پرستو عزیزی فرزند آقای عزیزی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت، پدرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده است. گزارش کوروش صحتی