تهیه کننده پیشین تلویزیون ایران از دریافت خدمات پزشکی در زندان محروم ماند

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصطفی عزیزی تهیه کننده و نویسنده پیشین تلویزیون ایران به رغم بیماری، از دریافت خدمات پزشکی مناسب محروم ماند. پرستو عزیزی فرزند آقای عزیزی به بخش فارسی صدای آمریکا می گوید درخواست خانواده او این است تا خدمات مناسب درمانی در اختیار پدرش گذاشته شود.