تبدیل مسکو به سرزمین عجایب زمستانی

25 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مسکو برای سال نو میلادی به یک سرزمین عجایب زمستانی بدل می شود. چراغانی محوطه اطراف کرملین و برپایی نمایشگاه مجسمه های یخی و پیست های اسکی روی یخ، ساکنان مسکو و توریست های داخلی و خارجی را برغم دمای زیر صفر هوا به پایتخت روسیه کشانده تا در این جشنواره زمستانی سهیم باشند.