اتهام جدید سعید مرتضوی و بابک زنجانی؛ معامله ۴ میلیارد دلاری

12 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه دور جدیدی از رسیدگی به تخلفات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس قبلی تامین اجتماعی ایران آغاز شده، رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس، فساد مالی پیرامون مرتضوی را فراتر از آنچه این روزها دادگاه سرگرم رسیدگی آن است، می داند.