سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک تبرئه شد

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و رد مال ۴۷ میلیون تومانی در پرونده سازمان تامین اجتماعی محکوم اما از اتهامات خود در پرونده کهریزک تبرئه شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات او با انعکاس گسترده ای در رسانه ها روبرو شده بود. گزارش کوروش صحتی