رسیدگی به پرونده فساد مالی سعید مرتضوی

04 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان اسبق تهران در مورد اتهاماتش در دوره ریاست بر سازمان تامین اجتماعی مورد بازپرسی قرار گرفت .صدور قرار تامین کیفری و کفالت دو میلیارد تومانی برای دادستان پیشین تهران از سوی دادسرای تهران به معنای طرح اتهامات در دادسراست.