مراکش در آستانه بلعیده شدن توسط صحرای آفریقا قرار گرفت

19 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشور مراکش در شمال آفریقا در آستانه بلعیده شدن توسط صحرای پیش رونده آفریقا قرار گرفته است. دمای زیاد، به روند بیایانی شدن این کشور کمک می کند. دولت مراکش به شدت درصدد چاره جویی و جلو گیری از پیشروی صحراست.