نسخه کامل گفتگوی بخش فارسی صدای آمریکا با سخنگوی وزارت خارجه درباره تحریم‌های جدید ایران

01 مهر 1399