مورالس برای بار سوم رئيس جمهوری بوليوی شد

21 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوو مورالس، رئيس جمهوری بوليوی، با کسب ۶۰ درصد از مجموع آرای انتخابات رياست جمهوری، برای بار سوم موفق شد مقام رياست جمهوری بوليوی را از آن خود سازد. آقای مورالس در جمع هزاران نفر از طرفداران خود، پيروزی در انتخابات را نماد موفقيت شيوه حکومت داری خود توصيف کرد.