مولوی عبدالحمید زنده سوزاندن انسان را حرام دانست

15 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مولوی عبدالحمید امام جماعت اهل سنت زاهدان در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که بر اساس احادیث و احکام اسلام، زنده سوزاندن انسان حرام است.